VILLROA VEL Vinter 2003 Østre del av Grasbekkåsen sett fra Barvelmyra 01.feb 2007
Vel for hytteeiere på Flendalen Sameieskogs hyttefelt Bryn Gardsmeieri

 

Start side
Om Villroa Vel
Informasjonsside
Flendalen info
Trysil info
Jakt og Fiske
Billedgalleri
Linker
Skiløyper-preparering
 

 

OM VILLROA VEL

Kontingent for Villroa Vel er Kr. 200,00 pr. år
Kontingenten kan innbetales til konto nr.
5081.08.10774  IBAN no: NO05 508 108 107 74

Villroa Vel
v/Knut Hammervold
Homannsbyvn 7
1389 Heggedal

De som har e-post adresse bes vennligst sende denne til kassereren:  
Dette letter utsendelse av informasjon og sparer også porto.

 

Funksjon

Navn

Hyttefelt og nr:

Kontakt info:

Styreleder:

Helmer Pettersen

Gnolla II - 345

 helmeratle@gmail.com

Tlf:  33 47 07 93   Mob: 901 08 283 

Nestleder:

Einar Dalen

Gnolla I - 245

Einar.dalen@online.no

Tlf: 00 00 00 00    Mob: 900 28 977

Styremedlem:

Bjørn Dag Evensen

Gnolla II - 339

bjorndag.evensen@gmail.com

Tlf: 22 21 23 28    Mob: 916 23 049 

Styremedlem:

Tor Myhre

Grasbekkåsen - 007

tmyhre2@online.no

Tlf:                        Mob: 920 12 522 

Kasserer:

Knut Hammervold

Storkjellkanken - 106

knotas@outlook.com

Tlf: 00 00 00 00     Mob: 410 44 104

Sekretær: 

Hilde Fladby

Grasbekkåsen - 041

 hilde.fladby@gmail.com

Tlf: 00 00 00 00     Mob: 415 41 401 

Revisor:

Bjørn Søberg

Storkjellkanken - 128 

 

Tlf: 00 00 00 00     Mob: 952 49 144

Valgkomite:

Egil Finstad Gnolla I - 234

 

Tlf: 00 00 00 00     Mob: 414 13 795

Valgkomite:

 

Lars Erik Norum

Gnolla I - 204

 

Tlf: 00 00 00 00     Mob: 920 66 376 

Web redaktør:

 

Knut Mørk

Gnolla II -346

knutmork@villroa.com

Tlf: 63 87 32 88     Mob: 901 05 950 

 

Oppdatert:      15.08.2013          Kontakt Web redaktøren