VILLROA VEL Vinter 2003 Østre del av Grasbekkåsen sett fra Barvelmyra 01.feb 2007
Vel forening for hytteeiere på Flendalen Sameieskogs hyttefelt Bryn Gardsmeieri

 

Start side
Om Villroa Vel
Informasjonsside
Flendalen info
Trysil info
Jakt og Fiske
Billedgalleri
Linker

Skiløyper-preparering

 

 

Informasjon fra Villroa Vel og Flendalen

Informasjon fra styret nov 2014
Det har iår blitt avholdt 3 styremøter
Referat fra møte 14mai 2014
Referat fra møte 07.aug 2014
Referat fra møte 04.okt 2014

Det ble avholdt ett styremøte den 4. oktober, hvor bomprosjektet, flytting av postkassestativet og økonomien i vellet var tema. Se referatet.
Helgen 8.-10 aug. ble det avholdt dugnad og den nye gapahuken mellom Grasbekkåsen og Storkjeldkanken ble bygget ferdig. Navnet blir Krimmelkoia.
Litt mer info og bilder kommer etter hvert.

Maxbo - avtale for Villroa vels medlemmer
Styret har inngått avtale med Maxbo i Trysil om rabatter for medlemmene. Ta med kvittering for medlemsavgift. Rabattene ligger på ca 10-25%. Vårt kunde nr er: 9020944.

Bom
Arbeidene med bommen er godt i gang, se siste styremøte referat for info. Det er beregnet at det blir satt i drift i vinter.

Tvungen tømming av gråvannsanlegg
Trysil kommune har satt i gang med med tømming av gråvannsanlegg. Disse har pålagt tømming hvert 4.år og kommunen følger nå opp dette. Dvs at flere har fått tømt anleggene uten å ha bestilt dette selv. Se Trysil kommune's hjemmesider: http://www.trysil.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/va/Sider/side.aspx

Styret's plan for 2014
Det nye styret har utarbeidet en arbeidsplan for 2014.
Se planen her

Medlemskap/ kontingent 2014
Vi oppfordrer alle som ønsker å være medlemmer i vellet om å innbetale medlemskontingenten, som er kr 200 pr år til konto nr: 5081.08.10774 og merke innbetalingen med navn, adresse og hyttenummer. Gjerne også e-post adresse. Detaljer kan også sendes styrets kasserer.
Vellet er ett viktig kontakt ledd mellom hytteeierne og Flendalen Sameieskog. Alle er tjent med at flest mulig er medlemmer. Gapahuken nedenfor Gnolla er satt opp og kostet av vellet. En ny gapahuk er planlagt oppsatt ved skiløypa i svingen nedenfor Storkjellkanken, der løypa passerer ved og krysser veien. Videre har vellet fått laget og lagt ut en rekke klopper på stiene, der det er vått.Vi håper alle synes dette er gode tiltak, som det er verdt å støtte gjennom ett medlemskap.

Prosjekt Flendalen
Nå blir Prosjekt Flendalen igangsatt og leder for prosjektet Frank Robert Lund, har sent litt info om hva som blir planlagt, seinfo skriv

 

Innbrudd

Det har i våres igjen vært ett innbrudd i en av "våre" hytter. Denne gang i Gnolla. Hytteeierne oppfordres til å sikre sine hytter og følge litt med i hva som skjer på områdene. Det er fint om man tar en titt på nabohytter og ser at alt er i orden. Slik kan man begrense skadene etter ett innbrudd. Ved mistanke om innbrudd, varsles politiet på 02800. Sameieskogen ved deres representanter bør også varsles.  Minner igjen om mulighetene for alarm med vekterutrykning i området vårt.

Kontakt web-redaktøren

 

 

Styret har inngått avtale med Maxbo om rabtter for våre medlemmer.
Butikken ligger ved Mosanden.

Villroa vel, er ett vel for hytteeiere på Flendalen Sameieskogs hyttefelt nord i Flendalen, Trysil. Det er Grasbekkåsen, Storkjelkanken, Gnolla og Gnolla 2 feltene.

Grasbekkåsen var det første feltet og ble bebygget på 70 tallet, og har 43 hytter

Grasbekkåsen nord er i planleggingsfasen. Innkjøring vil bli ved gapahuken i svingen nedenfor Storkjelkanken. Det planlegges 50 hytter.

Storkjelkanken ble bebygget fra 1978 og utover og har 57 hytter

Gnolla ble startet opp i 1985 og får 75 hytter

Gnolla 2 ble startet på i 2006 og får 51 hytter

Siste oppdateringer:

08.nov 2014
Lagt til info om rabatt avtale med Maxbo Trysil, se info siden

04.nov 2014
Referat fra styremøte 04.okt, med info ang bom, postkassestativet og vellet's økonomi.
Info ang Julemarkedet på Vidsyn den 29.november, se
plakat.

16.aug 2014
Referater fra styremøter
14.maiog7.aug.
Litt info om den nye gapahuken og bom prosjektet.

14.jul 2014
Infoskrivang  bomprosjektet.
Info ang. tømming av gråvannsanlegg

24.jun 2014
Infoskrivang ny gapahuk, vannavgiftene, bomprosjektet og veiene.

03.jun 2014
Styret'sarbeidsplanfor 2014

07.mai 2014
Programfor 17.mai i Flendalen oginfo skrivfra styret om arbeidene videre i 2014

24.april 2014
SidenOm Villroa Vel er oppdatert med det nye styret.
Lagt til info om kontingent og inn betaling av denne på start siden.

09.april 2014
Regnskap for 2013

05.april 2014
Program for påsken i Flendalen og basar på Vidsyn Skjærtorsdag

28.mars 2014
Innkalling til årsmøtet på Vidsyn langfredag 18.april kl 1700

07.feb.2014
Info ang
Flendalsmarkedet den 22.feb på Vidsyn og
info angående
Prosjekt Flendalen

31.jan.2014
Info ang snømengdene i Flendalen.

22.jan.2014
Foredrag
om 5 mils løpere av Gotaas, Vidsyn 1.mars 2014

07.des. 2013
Program for julen 2013 i Flendalen

09.nov. 2013
Oppdatert startsiden med info ang ved og julemarked

10.okt. 2013
Viktig: Infoskriv fra sameieskogen om bom prosjektet

21.sep. 2013
Programfor høstferien fra Trysilguidene

14.sep. 2013
Referatfra sameieskogens info møte på Vidsyn den 24.august 2013

15.aug. 2013
Årsmøtereferat fra årsmøtet for 2012. Siden om Villroa Vel oppdatert

08.aug. 2013
Startsiden oppdatert med referat fra møte med sameieskogen den 01.aug.

04.aug. 2013
Startsidenoppdatert med info om gapahuken og status i bomprosjektet.

30.jul. 2013
Infoskrivom næringsutvikling i Flendalen fra sameieskogen

02.jul. 2013
Referat fra styremøte den 26.jun. 2013

06.jun. 2013
Info ang innbrudd i hytte

19.mar 2013
Innkalling til årsmøtet 2012 i Vidsyn den 29.mars

14.mar.2013
Påskeprogrammet for  arrangementer i Flendalen

05.feb.2013
Flendalsmarked og status for snø.

20.des.2012
Status løyper

05.des.2012
Programfor julen 2012  og status løyper.

07.mai.2012
Referat fra årsmøte 2011 og referat fra sameieskogens orientering etter årsmøte

13.april.2012
Innkalling til årsmøtet oppdatert for feil påpekt på årsmøtet.

10.april.2012
Litt generell info og en hyggelig
tilbakemeldingang løypene våre

27.mar.2012
Programfor påsken i Flendalen.

14.mar 2012
Innkalling til årsmøtet 2011 i Vidsyn den 06.april.Referat fra styremøte 25.februar2012

07.nov.2011
Info skriv fra Flendalen Sameieskogoktober 2011

18.sep.2011
Info ang bomprosjektet, som legges ned pga at sameieskogen ikke vil påta seg arbeid med gjennømføringen og innkreving av midler til prosjektet og drift av det. Info om gapahuken "Namnløsen" lagt ut på siden
Flendalens Atraksjoner

15.sep.2011
Siden om Villroa Veloppdatert med medlem av valgkomite

13.aug 2011
Det ble avholdt styremøte idag, referat blir lagt ut. Bjørn Evensen blir styrleder frem til årsmøtet.Gapahuken er ferdig og alle er velkommen til å bruke den. Grinda, som er for å holde geitene ute er nybeiset idag. Den må henges på plass når gapahuken forlates.

22.jun 2011
Info siden oppdatert med linker til referater fra årsmøtet i påsken 2011. Se
informasjonssiden

18.mai 2011
Ny side for 2011 lagt til billedgalleriet. Send gjerne inn bilder fra området!

03.mai 2011
Sidenmed styrets medlemmer delvis oppdatert. Info ang bom prosjektet lagt til øverst på siden.

19.apr 2011
Referat  fra styremøte 26.mars.

12.apr 2011
Innkalling til årsmøtet 2011 i Vidsyn den 22.april.

22.mars 2011
Informasjon ang avstemming ang bomprosjektet.. Seskjema.

03.mars 2011
Referat  fra styremøte 12.februar. Det planlegges ett styremøte lørdag den 26.mars
Viktig info fra SØIR ang avfalls containerene, se info øverst!


02.november2010
Referat fra styremøte 09.oktober
Skiltene med fartsgrense 40 i hyttefeltene har kommet opp, styret ber alle om å repektere disse. Dette pga farer og plager ( støy, støv etc ) høy fart gir for hytteeiere med hytter inntil veiene. Skilt med navn på feltene er også oppsatt.

23.september 2010
Referat fra styremøte 07.august. Det planlegges ett styremøte lørdag den 25.september.

07.august 2010
Det ble idag avholt et ekstra styremøte for å komme igang med arbeidene i denne styreperioden. Referat vil bli lagt ut på hjemmesidene om noen dager. Vi tar sikte på å avholde det 1.ordinære styremøte den 25. september.

03.juli 2010
Siden om Flendalen info er oppdatert med nytt styremedlem i sameieskogen. Info siden oppdatert med litt info ang gråvannsanlegg.
 

15.mai 2010
Siden om
 Villroa vel siden oppdatert med det nye valgkomitéen, som ble valgt på årsmøtet for 2009. Se Om Villroa Vel 

27.apr 2010
Info siden oppdatert med linker til referater fra årsmøtet i påsken 2010. Se informasjonssiden

09.apr 2010
Om Villroa vel siden oppdatert med det nye styret, som ble valgt på årsmøtet for 2009. Se Om Villroa Vel 
Informasjonssiden er oppdatert med info ang bom prosjektet og Facebook gruppe

22.mar 2010
Referat fra styremøte 13.mar

19.mar 2010
Innkalling til årsmøtet 2009 i Vidsyn den 02.april, med regnskap for 2009

02.nov 2009
Infosiden oppdatert

20.okt 2009
Referat fra styremøte 19.sep.

07.sep 2009
Det blir styremøte i Vellet den 19.sep. se sakslisten. Kom gjerne med saker som ønskes tatt opp

10.mai 2009
Info siden oppdater med linker til referater fra årsmøtet i påsken 2009. Se informasjonssiden
Infoen om varekjøpsrabattene også oppdatert, da Montér har overtatt Maxbo sin butikk. Rolf Olsen har forhandlet og fått til en avtale med Montér.

07.mai 2009
Siden Om Villroa Vel  oppdatert med det nye styret 2009 / 2010 

24.mar 2009
Innkalling til årsmøtet 2008 i Vidsyn den 10.april, med regnskap for 2008

11.mar 2009
Referat fra styremøte 21.feb.

04.feb 2009
Info ang bygging av stikkveier, se informasjonssiden

22.nov 2008
Referat fra styremøte 01.nov.

19.sep 2008
Referat fra styremøte 06.sep.

04.sep 2008
Referat fra styremøte 24.aug og siden med info om styret oppdatert.

24.jun 2008
Det er nytt styre i Flendalen sameieskog, se Flendalen info siden. Info om fartsgrense skilting og reguleringsplaner for Grasbekkåsen, Storkjelkanken og Gnolla 1

10.apr 2008
Info siden oppdater med linker til referater fra årsmøtet i påsken 2008. Se informasjonssiden

09.apr 2008
Siden Om Villroa Vel delvis oppdatert med det nye styret.

09.mar 2008
Det har kommet ett svar på innlegget fra hytteeier og harejeger, som er lagt inn på informasjonssiden også teksten ang harejakt fra årsberetningen er lagt inn der. Se informasjonssiden

01.mar 2008
På informasjonssiden har jeg lagt inn en mail fra en hytteeier og harejeger på ett av våre hyttefelt, med hans synspunkter rundt dette med jakt i hytteområdet. Se informasjonssiden

14.feb 2008

Snorre Enger har sendt meg endel flotte vinterbilder fra flendalen og Metsjøfjellområdet, se Billedgalleri 2008

10.feb 2008
Referat fra styremøte den 26. jan 2008,samt innkalling til årsmøte 2007. Også info om varekjøpsavtaler hos Maxbo og Byggmix i Trysil lagt til. Se informasjonssiden

04.feb 2008
Lagt til info om skisporet.no, som nå har info om løypenettet vårt, se siden med linker

28.des 2007
Nytt infoskriv nr 5-2007 fra Flendalen Sameieskog, se info siden

19.des 2007
Trysil kommune har lagt ut til høring nye reguleringsplaner for Grasbekkåsen, Storkjelkanken og Gnolla 1 feltene. Frist for uttalelser er 12. jan. 2008. Se Trysil kommune/dokumentlager/høringsdokumenter

03.des 2007
Programmet for arrangementer i Flendalen i Julen 2007 har kommet. Se info siden

26.okt 2007
Sameieskogen's nye løypemaskin har kommet til Bryn, Se billedgalleri 2007

19.sep 2007
Jeg har lagt inn litt info ang det digitale bakkenettet for TV, som startes opp i Hedemark den 8. november iår. Se info siden

29.aug 2007
Diverse oppdateringer på informasjonssiden. Bl.a.  regulerings bestemmelsene for Gnolla 2.

15.aug 2007
Billedgalleriet 2007 oppdatert. Info om Hotell Sten lagt til på Siden om Flendalen's attraksjoner.

31.jul 2007
Informasjons siden oppdatert med linker for å hente lesere for Word og Adobe Acrobat dokumenter.

11.jul 2007
Billedgalleriet for 2007 oppdatert. Se billedgalleri 2007

15.mai 2007
Info siden oppdater med linker til vedtekter endret 2007. Se informasjonssiden

12.mai 2007
Info siden oppdater med linker til dokumenter fra Trysil kommune ifm revisjon av kommuneplanen 2007-18, arealdelen, som er ute til 2.gang offentlig ettersyn. Se informasjonssiden

08.mai 2007
Info siden oppdater med linker til referater fra årsmøtet i påsken 2007. Se informasjonssiden

19.april 2007
Infosiden om velet oppdatertmed det nye styret. Se Om Villroa vel

23.mars 2007
Programmet for påsken oppdatert med måneskinnstur til Petrograd ( Petterbua ) mandag 2. april. Se info siden

22.mars 2007
Linker til Trysil kommune's retniinglinjer for taksering av hyttene ifm innføring av eiendoms skatt Se info siden

21.mars 2007
Info om arrangementer i Flendalen i påsken 2007. Se info siden

20.mars 2007
Ny info med referanse til et overskjønn fra Gulanting lagmannrett ang festeavgifter. Se info siden

Oppdatert:      24.04.2014           Kontakt Web redaktøren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfalls selskapet i Trysil
SØIR