2016 Nov styremøte

Velkommen til Villroa Vel's nye web sider. Jeg jobber med å få mer info over på de nye sidene, så håper dere er tålmodige!


Styret har valgt å prøve med noe reklame på web sidene. Dette gir litt inntekter i tillegg til medlemskontingenten, som kommer fremtidige prosjekter til gode.

Lokale firmaer som vil ha en liten annonse, kan ta kontakt med styret eller web redaktør.


Vegvesenets web kamera på Midtskogberget på R25 - Trysilvegen.