Hjem

Siste nytt:


Innkalling til årsmøte for 2022.

Informasjonsskriv fra sameieskoge juli 2022

Referat fra møte mellom Trysil kommune og hytte vel foreningene.

Referat fra årsmøtet 2021, avholdt på Vidsyn 15.april 2022

Reviderte vedtekter for Villroa vel , vedtatt på årsmøtet for 2021.

Referat fra styremøte og møte med sameieskogen 25.februar 2022

Innkalling til årsmøte for 2021 og årsmelding 2021

Referat fra møte mellom styret og sameieskogen aang avgiftene 3.des.2021

Info ang. avgiftsøkningene i 2021

Informasjon om styret 2021-22

Referat fra møte med sameieskogen den 27.mai 2021 ang avgiftsøkningne

Brev til sameieskogen ang avgiftene 13.april 2021

Informasjon fra styret 12.april 2021

Informasjon fra sameieskogen april 2021 og avgiftene for 2021

Årsmelding for 2020 lagt til

Referat fra styremøte 02.oktober 2020

Informasjon om at Facebook siden Villroa vel taes ibruk.

Informasjon og ny side om Femundløpet som passerer gjennom Villroa

Referat fra styremøte den 16.juni 2020, info om eierskapet til bommen.

Referat fra årsmøtet for 2019, det ble avholdt som ett mail basert møte.

Info om overføring av bommen fra Villroa vel til Flendalen Sameieskog

Oppdatert informasjon om Bryn Gardsmeieri.

Info ang manglende innbetaling av medlems kontingent for 2020

Info fra sameieskogen om situasjonen mht Korona utbruddet

Innkalling til årsmøte for 2019

Referat fra styremøte 22.januar 2020

Referat fra styremøte 01.oktober 2019

Referat møte med sameieskogen august 2019

Sommerhilsen fra styret juli 2019

Invitasjon til skogdag lørdag 6.juli 2019

Sameieskogen avgifter 2019

Referat fra årsmøtet for 2018

Innkalling til årsmøte for 2018

Flendalen program for påsken 2019.

Referat fra styremøte 19.januar 2019

Referat fra styremøte 05.oktober 2018

Referat fra styremøte 16.august 2018

Referat fra styremøte 3.mai 2018

Info om uønsket oppførsel i Villmannsbakken

Referat fra årsmøtet for 2017

Info om innbruddsforsøk i Villroa hytteområde.

Innkalling til årsmøte for 2017, samt årsmelding

Informasjon om VIPPS konto for frivillige bidrag til lysanlegg i Villmannsbakken

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

Aktivitetsplan for 2017

Referat fra styremøte 11.mai 2017

Referat fra årsmøtet for 2016

Innkalling til årsmøtet for 2016, samt årsmelding

Kulturkalender for Trysil

Informasjon om drone flyvning

Vi trenger å oppdatere medlemsinformasjonene våre og ber alle sende en e-post med navn, adresse og hyttenummer til styret. Merk e-posten med hyttenummer.

Referat fra styremote 08.nov 2016

Informasjon fra Flendalen sameieskog om fugl- og småviltjakten 2016

Informasjons fra sameieskogen juli 2016

Referat fra oppfølgingsmøte med Sameieskogen 23.mai 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Viktig informasjon om vannforsyningen.

Referat fra styremøte 10.feb 2016.

Brev til Fylkesmannen ang standarden på Flendalsveien Fv 572

Viktig informasjon om gapahukene

Info om arbeidsfordelingen i styret lagt inn på siden med styreinformasjon

Ordenreglene for gapahukene lagt ut på infosidene om disse.Vegvesenets web kamera på Midtskogberget på R25 - Trysilvegen.