Info fra kommunen

Referat fra møte mellom kommunen og velforeningene.
Kontainerene som står på hyttefeltene er beregnet på restavfall. Glass, metall og papir er det kontainere til ved buss stasjonen nederst i Flendalsveien Andre ting skal leveres hos SØIR på Mosanden industriområde. Se deres web sider for åpningstider etc.


informasjonsbrev fra SØIR

Nyhetsbrev fra SØIR IKS Mars 2021 (mailchi.mp)