2021 mai, referat fra møte med dameieskogen den 27.mai